scheiden

scheiden: 10 praktische tips & nuttige informatie

Niet alleen

Je moet er samen met je partner uit zien te komen op een manier die jullie allebei zo goed mogelijk vinden. Soms is het lastig om tot een goede oplossing te komen. In dat geval kun je hulp van buitenaf inschakelen zodat het goed geregeld wordt en aan alles gedacht wordt.
Om afspraken te maken met je partner kun je een mediator of echtscheidingsdeskundige inhuren. Ook kun je besluiten of je samen één advocaat neemt, of twee aparte. Ga voor jezelf na wat het prettigste is, maar bedenk wel dat hoe meer mensen er nodig zijn, hoe duurder het wordt om te scheiden.

Een mediator is een neutrale conflictbemiddelaar. Deze draagt bij aan oplossingen in conflicten in de vorm van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Het voordeel van het inschakelen van een mediator ligt in het feit dat deze creatieve oplossingen kan bieden, die in een juridische procedure vaak niet mogelijk zijn of aan de orde komen. Bovendien kan de tussenkomst van een mediator ertoe bijdragen dat de relatie tussen de scheidende partners niet onnodig beschadigd wordt. De belangen van beide partners worden steeds besproken en bespreekbaar gemaakt. Het bereiken van een gezamenlijke oplossing is voor alle betrokken partijen (waaronder de kinderen) dan ook alleen maar gunstig.

De mediator is een professionele onafhankelijke derde die beschikt over technieken om scheidende partners te helpen tot oplossingen te komen zonder tussenkomst van een rechter. Voorwaarde voor het inschakelen van een mediator is wel dat beide partners zijn tot compromissen willen komen. Daarom is de keuze voor mediation altijd een gezamenlijke keuze. Als één van de partners niet wil meewerken is mediation geen oplossing.

Een echtscheidingsdeskundige gaat verder dan een mediator. Je kunt net als bij de mediator een scheidingsdeskundige om hulp vragen. Deze zal ernaar streven dat je in een overlegsituatie uit elkaar gaat. Lukt dat niet, dan zal de scheidingsdeskundige er proberen uit te komen met de ander en zijn advocaat. Beide partners hebben in dat geval een eigen advocaat. Het is echter niet zo dat alleen naar de zakelijke kant van de scheiding wordt gekeken. Er is ook aandacht voor de emoties en dieper liggende wensen.

Emoties op afstand

Als jij en je partner besluiten te scheiden, kun je het beste proberen de scheiding zo zakelijk mogelijk te zien. Niemand heeft iets aan emoties die te hoog oplopen wanneer je een oplossing moet vinden voor bepaalde zaken. Probeer anderen erbuiten te houden. Indien er kinderen in het spel zijn, kunnen deze beter zo min mogelijk belast worden met de scheiding zelf. Dat hun ouders uit elkaar gaan is al moeilijk genoeg. Probeer ook anderen zich niet te laten bemoeien met onderlinge conflicten, dit maakt de zaak vaak alleen maar pijnlijker.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, je emoties te bedwingen in een dergelijke situatie. Kun je met je emoties niet uit de voeten als het de scheiding betreft? Misschien was het jouw keuze niet om te scheiden en wellicht bent je door de scheidingswens van je partner overdonderd. Dan helpt het er met je huisarts over te praten. Eventueel kan hij je doorverwijzen naar een therapeut. Een deskundige kan je begeleiden om het verdriet te verwerken, je emoties onder controle te houden en, heel belangrijk, verder te gaan met je leven. Deskundige hulp kan gegeven worden door een maatschappelijk werker, een psycholoog, gespecialiseerde coach, zelfhulpgroep of praatgroep.

Ook kan gedacht worden aan professionele hulp in het begeleiden van de echtscheiding. Doet je dit samen met je partner, wees dan wel duidelijk over de motieven voor het zoeken van deze hulp. Gaat het je om de relatie een nieuwe vorm te geven of wilt je uitsluitend hulp bij het begeleiden van de afwikkeling van de echtscheiding met behulp van een mediator? Duidelijkheid hierover voorkomt teleurstelling of boosheid achteraf.

Verdeel eerlijk

Alles moet bij een scheiding zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Vaak is dit lastig, zeker wanneer het grote goederen (huizen, auto’s) betreft, maar nog moeilijker is het wanneer er regelingen getroffen moeten worden met kinderen of huisdieren. Laat je goed voorlichten over verschillende mogelijkheden, en probeer er vooral samen uit te komen.

Tijdens het huwelijk heb je samen een boedel verkregen, die bij een scheiding moeten worden verdeeld. Te denken valt aan de roerende goederen: inboedel, auto (‘s), caravan, fietsen en dergelijke. Maar je hebt misschien ook samen een huis gekocht, of een vakantiewoning. Dit zijn onroerende goederen. Ook bedrijfspanden kunnen behoren tot het privévermogen. Andere zaken die verdeeld moeten worden zijn de bank- en girotegoeden, lijfrentes, spaardeposito’s en dergelijke. Misschien zijn er erfenissen die nog verdeeld moeten worden.

Het kan zijn dat je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Formeel betekent dat, dat er geen gezamenlijke spullen zijn. Er is meestal echter wel een gezamenlijke rekening (waarmee je de vaste lasten bijvoorbeeld betaalt). In principe moeten jij en je partner het geld dat aan het eind van het jaar op de rekening stond, verrekenen. Het is een verplichting die men ook wel een periodiek verrekenbeding noemt. Zeker als de beslissing is genomen te gaan scheiden, is het prettig als men zich aan deze verplichting gehouden heeft. Geen partner kan op die manier aanspraak maken op het geld dat eventueel gespaard zou zijn. Huwelijken op huwelijkse voorwaarden worden vooral getroffen als één van de partners een eigen zaak heeft.

Buiten dit alles zijn er zaken waar je misschien niet aan hebt gedacht bij het eerlijk verdelen. Verzekeringen kunnen een bepaalde waarde hebben bereikt. De no-claim die je op schadevrij autorijden heeft opgebouwd, kan behoorlijk zijn opgelopen. Denk ook aan je testament. Een scheiding betekent waarschijnlijk een aanpassing in het testament dat je hebt laten opstellen.

Licht de omgeving in

Het is moeilijk om aan je omgeving te vertellen dat je huwelijk niet is geworden wat je gehoopt had. Neem daarom de tijd om het vrienden en familie te vertellen. Vertel het als je zelf denkt dat je het aankunt, en zorg dat je een rustig moment uitkiest. Als je het te moeilijk vindt, kunt je eventueel vragen aan iemand die dichtbij jou (en je partner) staat om anderen op de hoogte te stellen.
Natuurlijk hangt het af van de situatie om het samen of alleen aan je dierbaren te vertellen. Maar als de situatie zo is dat je het samen kunt vertellen, is dat misschien prettiger en draaglijker. Zo kun je samen uitleggen wat er precies is gebeurd en waarom je tot dit besluit bent gekomen. Het voorkomt misverstanden en maakt het draaglijker. Maak wel afspraken over wat je wel en niet wil vertellen.

Voor de mensen in je directe omgeving kan je scheiding tot praktische problemen leiden. Vaak leidt een echtscheiding niet alleen tot een huwelijksbreuk, maar ook een breuk in de (schoon)familie en vriendenkring. Logischerwijze zoek je steun bij vrienden en familie waarbij je je het meest gesteund voelt. Dat kan bij je vrienden loyaliteitsconflicten teweeg brengen. Dat het voor de familie en vrienden een lastige en zaak blijkt, is te merken aan de hoeveelheid contacten die na een scheiding worden verbroken. Veel mensen weten ook niet hoe ze zich moeten opstellen naar de scheidende partners. Ze willen vaak geen partij kiezen, maar ze weten zich ook vaak geen raad met hoe ze zich het beste kunnen opstellen.

Vertel het samen

Het belangrijkste dat je kinderen moeten weten als hun ouders gaan scheiden is dat hun vader en moeder niet meer van elkaar houden, maar wél van hun kinderen. Zorg er daarom voor dat je het samen aan je kinderen vertelt, als gezin. Maak duidelijk dat je samen hun ouders blijft. Bereid je goed voor op dit gesprek, weet wat je gaat zeggen als je kinderen vragen stellen en zorg dat je duidelijk bent.

De wereld van een kind stort in als de ouders uit elkaar gaan. Het kind heeft in alle gevallen het liefste dat de ouders bij elkaar blijven. Kijk en luister naar de reactie van het kind. Geef antwoorden daar waar mogelijk en wees eerlijk. Vertel iedere keer weer dat het niet aan je kind ligt en dat het zijn of haar schuld niet is. Een kind kan vertrouwen in één of beide ouders verliezen en zich in de steek gelaten voelen. Het is daarom van groot belang dat je afspraken maakt over bezoekregelingen en beloftes doet over de dingen die geregeld gaan worden. Je verliest het belang van het kind daarbij geen moment uit het oog. Dan komt het vertrouwen het beste terug.

Kinderen zullen met vragen komen, ook op momenten dat het niet uitkomt. Blijf luisteren wat het kind te vragen of te vertellen heeft en neem alle vragen serieus. Een kind kan met een kleine zaak een reuzengroot probleem hebben. Je moet er altijd voor je kinderen zijn, al is dat in het moeizame scheidingsproces beslist niet altijd gemakkelijk. Vraag nooit aan het kind om begrip en vraag nooit om partij te kiezen. Spreek ook geen kwaad over de andere ouder. De schade die je aan het kind toebrengt daarmee, is onherstelbaar.

Vertel het op je werk

Als je je collega’s ook op de hoogte stelt van je situatie, begrijpen ze in wat voor positie je zit en kunnen ze je misschien ontlasten op sommige momenten. Je hoeft ze niet het hele verhaal uit de doeken te doen als je dit niet wilt, het zijn tenslotte collega’s en geen vrienden. Mocht je goed contact met je collega’s hebben, dan kan het fijn zijn om te praten met mensen die er wat verder vanaf staan.

Veel mensen kunnen het hoofd niet meer bij het werk houden tijdens een echtscheiding. Bijna 65% van de Nederlanders meldt zich ziek. 61% daarvan is langer dan twee maanden thuis. De grootste redenen voor het ziekteverzuim is het gegeven dat men de emoties niet meer de baas is. Probeer op tijd rust te nemen als je in scheiding ligt en probeer, hoe lastig dat misschien ook is, voor ontspanning te zorgen. Probeer zo efficiënt mogelijk te werken en wanneer het je zwaar valt, je hoofd erbij te houden. Werk aan de hand van checklists. Daarmee voorkomt je onnodige stress op het werk. Wanneer je je werkgever hebt ingelicht over de echtscheiding waarin je verwikkeld zit, kan deze op tijd en met jouw goedkeuring de arbo-arts inschakelen wanneer hij denkt dat nodig is.

Bespaar geld

Naast dat scheiden altijd pijnlijk is, kost het ook nog eens veel geld. Waarschijnlijk kom je er na een scheiding altijd slechter uit dan ervoor. Probeer daarom een goede inschatting te maken van wat de scheiding gaat kosten en wat er daarna financieel zal veranderen.

Het duurste van een echtscheiding is de advocaat. Een advocaat vraagt ongeveer 150 euro per uur. Hou er rekening mee dat er te onderhandelen is over het uurtarief. Als het niet een al te ingewikkelde echtscheiding is, regelt je het via een advocaat voor ongeveer 2500 euro. Hoe lastiger de zaken zijn die geregeld moeten worden, hoe hoger de kosten via de advocaat gaan uitvallen. Het bezoek aan de rechtbank kost nog eens 190 euro griffierecht. Tel daarbij het betekenisexploot van de deurwaarder bij op van 60 euro. En dan wil de notaris en een eventuele accountant of therapeut ook graag betaald worden.

Op de kosten van de advocaat kan bezuinigd worden. Gebruik hem niet om je ei kwijt te kunnen, maar beperk contact met hem voor gevallen waarbij het echt nodig is en hou de contacten zo kort mogelijk. Als het mogelijk is, probeer de echtscheiding via mediation te regelen. Het maakt de echtscheidingsprocedure korter en daarmee goedkoper.

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Onderling kun je afspreken of er partneralimentatie betaald gaat worden en hoeveel. Als je er niet uitkomt, doet de rechter uitspraak. Er wordt dan gekeken naar draagkracht en behoeften, en hoe de situatie tijdens het huwelijk was. Kinderalimentatie wordt meestal vastgesteld door de rechter. Deze bekijkt dan hoeveel geld de zorgende partner voor de kinderen nodig heeft.

Alimentatieplicht vloeit voort uit het gegeven dat partners tijdens het huwelijk verplicht zijn elkaar te onderhouden. Dat wil zeggen: beide partners dienen bij te dragen in de kosten van huishouding en elkaar geven wat nodig is. Wanneer men gaat scheiden, hoeft men zich niet meer aan de regels van het huwelijk te houden, met één uitzondering: de onderhoudsverplichting. De partners blijven verplicht elkaar financieel te verzorgen. Als één van de partners niet genoeg inkomen heeft, moet de ander dat aanvullen. Dat noemt men de alimentatieplicht. Vergis je niet, het vaststellen van de hoogte van partneralimentatie is voor beide ex-partners een moeizaam traject. Dat heeft alles te maken met tegengestelde belangen van beide partners en niet erg behulpzaam is de wetgeving betreffende partneralimentatie. De wetgeving hieromtrent is moeilijk en uitgebreid. Als de alimentatieontvangende partner gaat werken en in eigen onderhoud gaat voorzien, gaat samenwonen of trouwen, is de ex-partner niet meer verplicht alimentatie te betalen.

Naast de alimentatieplicht is er ook een andere verplichting: de kinderalimentatie. De partner is verplicht om, naar draagkracht, mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze verplichting houdt op als het kind 21 jaar oud is. Een kind krijgt ten minste € 131,00 per maand. De exacte hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de financiële situatie tijdens het huwelijk.

Manier van scheiden

Een echtscheiding kost altijd geld. Een advocaat, al dan niet gedeeld, is duur. Heb je hier geen geld voor, dan kan de overheid bijspringen maar dan moet je geld aan de rechtbank betalen. Via internet kun je echter ook officieel scheiden, voor ongeveer 800 euro (exclusief officiële akten).

Daarnaast is er nu nog de mogelijkheid tot een flitsscheiding, waarbij het huwelijk omgezet wordt in een geregistreerd partnerschap voor 600 euro. Belangrijke redenen om via een “normale” procedure te scheiden zijn: jonge kinderen, één van de ex-partners heeft een eigen bedrijf en je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, of je bent in het buitenland getrouwd.

Bij jongere kinderen zal de rechter een uitspraak moeten doen over de kinderalimentatie. Het is verstandig om dit in de echtscheidingprocedure mee te nemen. Na echtscheiding wordt de beslissing hierin direct afdwingbaar. Bij een flitsprocedure zou dat via een aparte procedure geregeld moeten worden, wat naast tijd en geld, een onzekere situatie met zich meebrengt. Een eigen onderneming valt binnen de gemeenschap indien je getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen en dient dus meegenomen te worden in de verdeling. Hier dient zich op zijn minst een boekhouder of accountant over te ontfermen. Dat kost tijd, waardoor een flitsechtscheiding geen voordeel oplevert op het gebied van tijdwinst. Een flitsprocedure stuit verder op erkenningproblemen bij de meeste landen. Indien je in het buitenland bent getrouwd en het land erkent deze echtscheiding niet, bent je dus nog steeds als gehuwd geregistreerd. Een aantal landen in Europa hebben de flitsscheiding wel erkend, waaronder Oostenrijk en Denemarken.

Omgangsregelingen

Wanneer je een omgangsregeling hebt getroffen voor je kinderen of huisdieren, zorg dan dat alles officieel vastgelegd is, zodat je later geen ruzie hierover krijgt. Ontstaan er (grote) problemen over omgangsregelingen, dan kun je overwegen een professionele “scheidsrechter” te benaderen om je te helpen bij het maken van keuzes. Dat kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker zijn. Ook een psycholoog kan je helpen bepaalde knopen door te hakken.

Ook voor spullen zijn er tegenwoordig omgangsregelingen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat de ex-partners om de week de dure auto mogen gebruiken die niet op een andere manier verdeeld kon worden. Als je er samen niet uitkomt, geldt ook hier weer dat de rechter uiteindelijk een beslissing hierover kan nemen.

Minderjarige kinderen zullen bij één van de ouders blijven wonen na de scheiding. Het ouderlijk gezag blijft bij beide ouders, tenzij er een bepaalde situatie is ontstaan waardoor dat anders is en het ouderlijk gezag bij één van de partners komt te liggen. Kinderen hebben altijd recht op contact met beide ouders. Hetzelfde recht geldt ook voor de ouders. Andere personen die ook in nauwe persoonlijke betrekking staan met het kind, kunnen eveneens aan de rechter om een omgangsregeling vragen. Je kunt er ook voor kiezen om het kind afwisselend bij jou en je partner te laten wonen. Je lost hier ook de praktische en financiële zorg mee op. Deze keuze wordt het co-ouderschap genoemd.

Tips & Reacties

 • Scheidingsbemiddeling

  Het is UW scheiding. Dit betekend dat u bepaald wat besproken gaat worden. En wat de voorwaarden worden in het convenant en de omgangsregeling. U hebt de regie, laat dit niet door derden bepalen. Scheidingsbemiddeling werkt volgens die gedachte.
  Tip van op 17 juli 2007
 • Inboedelverdelingen

  Bij inboedelverdelingen kunt u een inboedeltaxatierapport laten maken. Een inboedel taxateur kan u precies vertellen wat alles waard is en doet dit onafhankelijk.
  Tip van op 13 juli 2007
 • Blijf Aktief

  Ga niet bij de pakken neerzitten. De situatie is nooit leuk en het is een zure appel waar je door heen moet bijten. Ga niet zitten malen maar zoek vrienden en kennissen op. Zorg ervoor dat je niet in een zwart gat valt. Je huwelijk mag dan wel voorbij zijn, maar je hebt nog een heel leven voor je. Dat is van jezelf en dat moet je zelf in handen houden. Verzet je gedachten en ga lekker uit met oude vrienden. Begin hier direct mee en de scheiding zelf wordt een stuk verdraagbaarder.
  Tip van op 4 mei 2007
 • Huwelijkstherapie

  Probeer het gewoon op te lossen in plaats van te scheiden, ga in therapie praat met elkaar en als het dan nog niet gaat dan moet je maar naar tip 1 t.m. gaan kijken!! Succes en sterkte
  Tip van op 3 mei 2007

Deel je eigen tip over scheiden

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!